Sáng Thế 1:11 - Việt

Kinh Thánh Song Ngữ - Việt


Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.

Bible Search    
Statistical tracking image - do not follow
Home
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Sáng Thế 1:11 - Việt | Kinh Thánh Song Ngữ - Việt