Sáng Thế 1:10 - Việt

Kinh Thánh Song Ngữ - Việt


Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Bible Search    
Statistical tracking image - do not follow
Home
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Sáng Thế 1:10 - Việt | Kinh Thánh Song Ngữ - Việt